Převod náhrad ze zimního kurzu

Pokud jste plavali v zimním semestru a nestihli jste vybrat náhradní lekce, snad Vás potěší, že jsme nastavili možnost čerpání až do konce května. 
Lekce, které byly v kurzu od ledna od března omluveny podle pravidel, je teď možné využít až do konce května. 

A v případě návaznosti kurzu s podzimním bude možnost jarní náhrady čerpat až do konce listopadu. 

Převod náhrad je možný pouze do navazujícho kurzu, v němž je dítě zapsáno. Pokud neplánujete pokračovat od září, čerpání náhrad neodkládejte. Jejich převod do podzimního kurzu nebude možný.